Rada Rodziców

Data wpisu: .

W dniu 27.09.2016r. wybrane zostało prezydium  Rady Rodziców w składzie:
·       przewodnicząc: pani Agnieszka Sopiak
·       zastępca przewodniczącej: p. Andrzej Pasymowski
·       sekretarz: pani Katarzyna Wojtyła-Biłek
·         skarbnik: pani Longina Łukasik
członkowie:
pani Agnieszka Gałuszka
pani Marcin Kozieł

pani Danuta Łysek
pani Monika Lach
pani Barbara Michnowicz
pani Agnieszka Ryłko
pani Aleksandra Targosz
pani Monika Wykręt - Błasiak
pan Sławomir Szyjota
pan Robert Błasiak

Komisja Rewizyjna: p. Klaudia Czaja, p. Joanna Jurczak, p.Danuta Bakalarska, p.Jadwiga Krysta, p. Tomasz Sikora.


Rada  Rodziców ustaliła wysokość składek na rok szkolny 2015-2016:
 - 1 dziecko: 35zł
- 2 dzieci i więcej: 45zł.
Wpłat można dokonywać bezpośrednio u skarbników klasowych
lub przelewem na konto Rady Rodziców:
BS PORĄBKA 4681 2400 0920 0100 0558 0800 01