Ubezpieczenie

Data wpisu: .

UBEZPIECZENIE
 
Rada Rodziców na posiedzeniu w dniu 07.09.2017r. wybrała ofertę Towarzystwa Ubezpieczeń GOTHAER obejmującą Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Dzieci i Młodzieży Szkolnej. GOTHAER obejmuje ochroną swoich podopiecznych przez 365 dni w roku, 24 godziny na dobę.
 
Suma ubezpieczenia:                                               10.000 zł
Wypłata w razie 100% uszczerbku na zdrowiu:      10.000 zł
Wypłata w razie śmierci ubezpieczonego:               10.000 zł
Wypłata za 1% uszczerbku na zdrowiu:                  100 zł
 
 
Składka:
35 zł – jedno dziecko,
17,50 zł – każde następne dziecko wśród rodzeństwa
 
Składka płatna u wychowawcy klasy do 29.09.2017 r.
 
Ubezpieczenie nie jest obowiązkowe. W razie wypadku rodzic traci prawo do ubiegania się o odszkodowanie.