Rekrutacja

Data wpisu: .

 

Rekrtacja do klasy I na rok szkolny 2018/2019

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Porąbce ogłasza rekrutację uczniów do klasy pierwszej na rok szkolny 2018 / 2019. Przyjmowanie wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnymodbędzie się w terminie od 3 do 20 kwietnia 2018 roku.

 Wzór wniosku oraz pozostałe dokumenty można pobrać w sekretariacie szkoły oraz na szkolnej stronie internetowej http://bip.spporabka.porabka.pl/BIP.aspx?Sel=5584&ident=2976

 Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o udziale dziecka w zajęciach religii i/lub etyki.

 

 

Nabór do klasy I na rok szkolny 2018/2019

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Porąbce ogłasza nabór uczniów do klas pierwszych na rok szkolny  2018 / 2019. Przyjmowanie zgłoszeń dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły odbędzie się w terminie od 1 do 23 marca 2018 roku. Wzór zgłoszenia można pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony http://bip.spporabka.porabka.pl/BIP.aspx?Sel=5584&ident=2970

Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o miejscu zamieszkania ucznia oraz oświadczenie o udziale dziecka w zajęciach religii i/lub etyki.