Akcje szkolne

Data wpisu: .

Serce dla serca...

 Zapraszamy wszystkich uczniów i sympatyków do udziału w szkolnych akcjach. Większość z nich to akcje prowadzone przez opiekuna szkolnego centrum multimedialnego - p. Mirellę Jura wraz z kołem bibliofila.

Ciągle trwa zbiórka:

  • nakrętek(dla dzieci niepełnosprawnych)
  • baterii (ogólnopolski program zbiórki zużytych baterii, by nie trafiały one na wysypiska śmieci, ale zostały przekazane  do odzysku i unieszkodliwienia)
  • telefonów komórkowych  - dla Afryki
  • okularów - dla Afryki
  • ksiązek - do biblioteki szkolnej

 nakrtki


Zapraszamy do zbiórki makulatury.


 "Pomóżmy innym uczyć się"

W październiku, jak co roku akcja zbiórki pieniędzy na edukację dzieci w Afryce. W bibliotece wystawiona jest skarbonka, do której można wrzucać datki. To od Was zależy, ilu dzieciom uda nam się opłacić naukę w szkole. Zapraszamy do udziału w tej akcji serc.


"Szlachetna paczka" - akcję przeprowadzi w grudniu samorząd uczniowski .


"Góra grosza" -  akcję przeprowadzi w grudniu samorząd uczniowski .